Personvernerklæring

GDPR

 Personvernerklæring

Personvern er viktig for meg, Dennis Travålta AF, som podcast- video podcast- arrangør av rally.nor patreons treff- SoMe inkludert Facebook, www.rallynor.no og alt rundt dette. Bevisst ansvaret og tilliten i forhold til å sikre og behandle opplysninger med forsiktighet, forsøker jeg etter beste evne å overholde kravene i forordning 2016/679. Krav av 25. Mai 2018, «General Data Protection Regulation (GDPR)

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvilke data jeg innhenter, hvorfor jeg innhenter dem og hvem jeg eventuelt deler dem med. De forklarer også hvilke rettigheter du har som datasubjekt og hvordan du eventuelt kan utøve dem.

Hvilke personopplysninger innhentes

Epost, telefonnummer og annen kontaktinformasjon du oppgir i forskjellige situasjoner som korrespondanse og henvendelse i forbindelse med podcast, patreon, kalender m.m.

Henvendelser

Når du henvender deg til rally.nor pr epost, melding, patreon tjeneste o.l., lagres henvendelsen i seg selv samt hvem henvendelsen kommer fra.

Kontakt opplysninger

Kontaktopplysninger blir lagret for å kunne oppnå kontakt i alle sammenhenger med rally.nor overland project & podcast.

Hvorfor samles opplysninger

Opplysningene samles av følgende formål; For å publisere podcast (lydopptak), video podcast (lyd- og videoopptak), tekst- og bildemateriale. Du vil i alle tilfeller bli gjort oppmerksom på om og når slike opptak blir gjort. Redigerte samt uredigerte opptak blir lagret på ubestemt tid hos rally.nor.

Deling av opplysninger

Rally.nor hverken deler eller selger dine opplysninger til tredjepart. Derimot kan hvem som helst benytte opplysninger du oppgir under opptak av lyd eller bilde, definert til offentlig publikasjon, brukes uten rally.nor kontroll. Dog er disse også underlagt samme GDPR lovgivning. Rally.nor vil kunne bruke ditt fulle navn, eller øvrige opplysninger du har oppgitt som deltaker til rally.nor, i prat med andre.

Dine rettigheter

Du har en rekke lovfestede rettigheter i forbindelse med personopplysninger.

  1. Du har rett til å vite hvilke type opplysninger RNP lagrer om deg.
  2. Du har rett til å vite hvilket formål RNP har med lagring av persondata.
  3. Du har rett til å få slettet opplysningene RNP har lagret om deg, samt rette disse.
  4. Du kan klage dersom du mener dine rettigheter ikke er ivaretatt.

Du kan forøvrig ta kontakt med eventuelle spørsmål knyttet til våre retningslinjer for personvern via www.rallynor.no, epost.